Over ons

De Delftse Kerst is een initiatief van Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft, creatief conceptbureau De Burgemeesters en Een tegen Eenzaamheid Delft.

Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD)

SVD organiseert jaarlijks acties en projecten met studenten om iets terug te doen voor Delft. Daarnaast biedt SVD een koppelingsplatform voor vrijwilligersorganisaties.

Binnen dit project is SVD verantwoordelijk voor de samenstelling van de inhoud, de vormgeving en de bezorging van de pakketten.

De Burgemeesters

De Burgemeesters is 24/7 bezig met het bedenken en maken van concepten op maat: binnen én buiten de lijntjes. Hun conceptmakers creëren (digitale) evenementen, marketingcampagnes en verzorgen catering. Ze zij druk met personeelsfeesten, publieksevenementen en merkactivaties maar ook interactieve livestreams, online campagnes met creatieve (video)content en ambachtelijke (kerst)pakketten. Projecten van De Burgemeesters zijn onder andere Lichtjesavond, Oranjekoorts en De Delftse Doosch.

Binnen dit project is De Burgemeesters verantwoordelijk voor de samenstelling van de inhoud van het pakket, de financiering van het project en de coördinatie van de logistiek.

Een tegen Eenzaamheid Delft

Een tegen eenzaamheid Delft is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties en ondernemers die er samen voor willen zorgen dat minder Delftenaren zich eenzaam voelen. Aan de Delftse Kerst hebben onder andere Gemeente Delft, de Delftse Kerken, Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft, Humanitas en Delft voor Elkaar meegewerkt. 

Binnen dit project zorgt Een tegen Eenzaamheid Delft ervoor dat er pakketten terechtkomen bij de mensen die het het hardst nodig hebben en organiseert een lunch en high tea voor mensen die wat gezelschap zoeken.